Kongresszusi képek

A Kongresszus főbb helyszínei (térkép)

 

A Magyar Szabadgyök Kutató Társaság IV. Kongresszusának programja

 Pátria Hotel, Pécs, 2007. október 11-13.

  

Október 11. csütörtök

 

13.00 – 13.10: Elnöki üdvözlés

Prof. Dr. Fehér János, az MSZKT elnöke

Prof. Dr. Rőth Erzsébet, a Kongresszus elnöke

 

13.10 – 14.40: I. Szekció: Szabadgyökök – Növényi rezisztencia

Üléselnökök: Király Zoltán és Lugasi Andrea

 

Hideg É: Reaktív oxigén származékok közvetlen kimutatása növényekben, in vivo

Király Z., Y. M. Hafez: Prooxidánsok és antioxidánsok a specifikus és nem-specifikus növényi betegségrezisztenciában

Barna B., Harrach B., Pogány M.: Az abiotikus és biotikus stressz-rezisztencia összefüggése a növények reaktív oxigénekkel és nitrogén oxiddal szembeni toleranciájával

Fodor J., Harrach B., Király Z.: Reaktív oxigén formák és lipid-peroxidáció a szisztemikus szerzett rezisztenciával rendelkező dohányban

Gullner G., Künstler A., Király L., Pogány M., Tóbiás I.: Lipid peroxidáció és oxilipin képződés virusfertőzött paprika levelekben

Künstler A., Y. M. Hafez és Király L.: A szuperoxid (O2.-) szabadgyök szerepe a nem-gazda növényi rezisztenciában ("non-host resistance")

 

14.40-15.00 szünet

 

15.00 – 16.30: II. Szekció: Szabadgyökök és antioxidánsok – Tápanyagok és növények

Üléselnökök: Blázovics Anna és Barna Balázs

 

Lugasi A.: Oxidatív stressz és étrend-kiegészítők. Használunk vagy ártunk?

Györéné Kis Gy., Varga A., Lugasi A.: Bio- és konvencionális termesztésű bogyós gyümölcsök polifenol-tartalmának és antioxidáns tulajdonságainak vizsgálata

Janda T., Szalai G., Páldi E., Veisz O.: Antioxidáns enzimek működése gabonafélék alacsony hőmérsékleti edzése során

Szentmihályi K., Dörnyei O., Kovács Á., May Z., Dinya E., Blázovics A.: Antioxidáns komponensek bevitele gyulladásos bélbetegségben szenvedő betegek esetében zöldség– és gyümölcsfogyasztásuk alapján

Kocsis Zs., Marcsek Z., Molnár K., Czabai G., Szende B., Tompa A.: Természetes eredetű antioxidánsok hatása a HepG2 sejt totál gyökfogó kapacitására

 

16.30-17.00 szünet

 

17.00 – 18.00: Megnyitó ünnepség

Üdvözlések
Matkovics Béla Emlékérem átadása és Matkovics Béla emlékelőadás

 

18.00 – 18.30: Közgyülés, tisztújítás

 

20.00: Kongresszusi vacsora

(Hotel Pátria)

 

Október 12. péntek

 

8.30 – 10.00: III. Szekció: Redox rendszer szerepe az állatgyógyászatban

Üléselnökök: Mézes Miklós és Gaál Tibor

 

Mézes M., Weber M.,Balogh K., Fodor J., Erdélyi M.: Trichotecénvázas mikotoxinok hatása a lipidperoxidációra és a glutation redox rendszerre

Gaál Tibor, Ribiczeyné Sz. P., Stadler K., Jakus J.: A szülés/ellés hatása az anyai szervezet redox rendszerére. Irodalmi áttekintés és saját vizsgálatok tehenekben

Fébel H., Lugasi A., Mézes M., Pallai Zs., Czabai G., Eiben Cs., Miklós Sz., Zsédely E., Tóth T., Schmidt J., Blázovics A.: Különböző mennyiségű E-vitaminfelvétel hatása nyulak egyes antioxidáns mutatóira nagyobb zsírtartalmú takarmány etetésekor

Vajdovich P., Szécsényi D., Ribiczey Szabó P., Balogh K., Mézes M., Jakus J., Gaál T.: A vörösvérsejtek antioxidáns paraméterei, mint komplex prognosztikai faktorok kutyák lymphomájában

Jakus J., Vajdovich P., Mézes M., Ribiczey Szabó P., Gaál T., Molnár T.: Redox paraméterek prognosztikai értéke kutyák Non-Hodgkin lymphomájának kemoterápiájában

 

10.00-10.30 szünet

 

10.30 – 12.00: IV. Szekció: Oxidativ stressz - Májbetegségek

Üléselnökök: Mózsik Gyula és Szamosi Tamás

 

Pár A.: Oxidativ stress és antioxidáns védelem májbetegségekben

Blázovics A., Tordai E., Stefanovits Bányai É., Bekő G., Bárkovits S., Pintér E., Czabai G., Sárdi É.: A kötött formaldehid koncentrációjának változása short term alimentáris eredetű zsírmájban és akoholos májkárosodásban patkányban

Szamosi T., Tomsits E.: Az oxidatív stressz és az iskolások zsírmája

Nemes B., Járay J., Sárváry E., Gerlei Zs., Máthé Z., Czabai G., Tenkes I., Bárkovits S., Blázovics A.: Redox-homeosztázis májtranszplantált betegeknél

Then M., Zájerné Balázs M., Gere A., Jaszrab Sz., Szentmihályi K.: A 2-es típusú diabetes mellitus-ban használatos gyógynövény teakeverékek in vitro antioxidáns hatása, valamint in vivo vizsgálata kémiai ágenssel kiváltott májkárosodás esetén

 

 

12.00 – 13.00: Ebédszünet

 

13.00 – 14.30: Poszter szekció

 

A szekció: Redox rendszer - Klinikai kórképek

Üléselnökök: Varga Zsuzsa és Wágner László

 

Cseh J., Brasnyó P., Mohás M., Laczy B., Tamaskó M., Molnár G. A., Wagner Z., Sümegi B., Wittmann I.: Transz-rezveratrol in vivo hatásainak vizsgálata 2-es típusú diabetes mellitusos betegekben. Előzetes eredmények

Székely E., Mezey Zs., Bárkovits S.,  Blázovics A.: Hemoreológiai tanulmányok endotéldiszfunkcióval járó betegségekben

Katkó M., Kárpáti I, Kádár A., Mátyus J., Paragh Gy., Balla J., Varga Zs.: A nikkel homocisztein termelést gátló képessége, amely glutationnal felfüggeszthető

Vértes A., Mezey Zs., Czabai G., Székely E., Bárkovits S., Pintér E., Blázovics A.: Myocardiális infarctuson átesett hypertoniás betegek optimális gyógyszerelésének ellenőrzése a vér redox-paramétereinek meghatározásával

Bekő G., Visnyei Zs., Osztovits J., Csák T., Szalay F., Czabai G., Bárkovits S., Blázovics A.: Penicillamin-kezelt Wilson-kóros betegek redox-státusza

Ferencz S., Kürthy M., Bertók Sz., Horváth Sz., Rőth E., Wéber Gy.: Indukált szabadgyök-termelés és thrombocyta aggregáció mérése perifériás érbetegség progressziójának követésére

Földi V.P., Csontos Cs., Kürthy M., Ferencz S., Rőth E., Lantos J.: Befolyásolja-e az égett testfelület nagysága az oxidatív stressz mértékét?

Kosaras E., Katkó M., Antus S., Varga Zs.: A xantin oxidáz aktivitásának gátlása silybin analógokkal

 

B szekció: Kísérletes munkák

Üléselnökök: Jancsó Gábor és Lantos János

 

Szabó A., Bognár Z., Szántó Á., Tapodi A., Solti I., Kiss T., Kovács K., ifj. Gallyas F., Sümegi B.: A HO3538, egy új SOD mimetikus MPT gátló vegyület kardioprotektivitása

Bartha É., Halmosi R., Solti I, Pálfi A., Kálmán E., Sümegi B., Kálai T., Hideg K., Tóth K.: PARP- és ACE-gátlók kedvező hatása az isoproterenol-indukálta szívelégtelenség progressziójára

Bátor A., Jancsó G., Sínay L., Kürthy M., Lantos J., Németh G., Balatonyi B., Arató E., Rőth E.: Oxidatív stressz és leukocyta aktiváció csökkentése iszkémia-reperfúziót követően posztkondicionálással

Balatonyi B., Cserepes B., Jancsó G., Rácz B., Bertók Sz., Ferencz S., Horváth Sz., Kürthy M., Lantos J., Rőth E.: Az urocortin expresszió dinamikájának változása izolált szívizomsejteken iszkémiás prekondicionáló stimulust követően

Rácz B., Reglődi D., Tamás A., Lubics A., Kiss P., Ifj. Gallyas F., Wittmann I., Fabricsek Cs., Tóth G., Hegyi O., Borsiczky B., Ferencz A., Wéber Gy., Rőth E.: A hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid hatása az endothél sejtek oxidatív stressz okozta apoptotikus sejthalálában

Nedvig K., Rácz B., Reglődi D., Tamás A., Rőth E., Wéber Gy., Ferencz A.: A PACAP hatása az oxidatív stresszre bél meleg ischémia/reperfúziót követően

Gasz B., Bertók Sz., Rácz B., Borsiczky B., Jancsó G., Ferencz S., Horváth Sz., Sümegi B., Papp L., Wéber Gy., Rőth E, Alotti N.: PARP enzim aktivációja és protein kináz B (Akt) foszforilációja extracorporális keringés során és azt követően

Mracskó É., Farkas E., Annaházi A., Vatai B., Krecsmarik M., Hugyecz M., Karg E., Penke B., Bari F.: Az alfa-tocopherol kezelés csökkenti az agyi hipoperfúzió idegkárosító hatását patkányban

Hracskó Zs., Sarusi I., Novák Z., Szőllősiné Varga I.: Oxidatív fehérje károsodás kimutatása patkány bronchoalveolaris mosatban ismételt mintavételi technika segítségével

Tamaskó M., Nagy L., Mikolás E., Nagy G., Wittmann I.: H2O2 mérése egy elektroenzimatikus szenzor segitségével

 

C szekció: Redox rendszer - Varia

Üléselnökök: Szentmihályi Klára és Jakus Judit

 

Balázs A., Kovács I., Kállay F., Fébel H., Stefanovits-Bányai É., Székely E., Bekő G., Bárkovics S., Pintér E., Szőke É., Blázovics A.: Mennyiség és minőség jelentősége a vörösbor-fogyasztásban

Czech V., Fodor F., Fodor J., Cseh E.: Szabadgyökök képződésének lehetősége uborkában.

Gilingerné Pankotai M., Varga Zs.: Bogyósgyümölcsök és a belőlük készített élelmiszerek antioxidáns aktivitásának összehasonlítása

Kuzma M., Fodor K., Rozmer Zs., Perjési P.: Néhány kapszaicinoid és flavonoid antioxidáns hatásának vizsgálata krocin oxidációs teszt és deoxiribóz degradációs teszt alkalmazásával

Mácsai É., Gyenge B., Lehota J., Stefanovits-Bányai É., Szilvás Á., Székely E., Szentmihályi K., Kovács Á., Blázovics A.: Hogyan jelenik meg az egészségtudatos táplálkozás a fogyasztói kosárban? (Felmérés a gasztrointesztinális betegségekben szenvedők körében)

Gálfi P., Jakus J., Domokos M., Neogrády Z., Csordás Á.: A butiráttal szemben kialakuló konfluencia dependens rezisztenciát HT29 colorectalis adenocarcinoma sejteknél a redox státusz megváltozása okozza

Harrach B., Fodor J., Pogány M., Preuss J., Barna B.: Különböző rezisztenciaformákkal bíró, közel-izogén árpavonalak lisztharmat-fertőzést követő etiléntermelése, hidrogén-peroxid tartalma és antioxidáns válaszai

Szabó B., Molnár P., Vajdovich P., Szécsényi D., Jakus J.: A fotodinamikus terápia szabadgyökös vonatkozásai

Sarusi I., Hracskó Zs., Kissné Deér A.: Eltérő genetikai hátterű pontyok oxidatív stresszérzékenységének vizsgálata

 

14.30-14.45 szünet

 

14.45 – 16.15: V. Szekció: Szabadgyökök - Jelátviteli utak

Üléselnökök: Rőth Erzsébet és Wittmann István

 

Tretter L., Ádám V.: Mitokondriumok reaktív oxigénszármazék-képzése kalcium hatására: Régi hitek - új adatok

Sümegi B.: Nekrotikus sejthalál szabályozási mechanizmusai oxidatív stresszben

Szabó A., Kovács K., Bognár E., N. Kiss Gy., Sümegi B., ifj. Gallyas F.: AKT ės ERK aktiváció univerzális szerepe a poli(ADP-ribóz) polimeráz inhibitorok, Ca2+ csatorna- ės ß-blokkolók kardioprotektív hatásában

Pálfi A., Tóth A., Halmosi R., Hideg K., Sümegi B., Tóth K.: Poli (ADP-ribóz) polimeráz enzim gátlás és intracelluláris jelátvitel szívizom iszkémia-reperfúzió során

Vető S., Ács P., Dolowschiák T., Doppler H., Kanizsai A., Berente Z., ifj. Gallyas F.: Cuprizone hatása a mitogén aktiválta protein kináz (MAPK) rendszerekre a corpus callosumban

 

16.15-16.30 szünet

 

16.30 – 18.00: VI. Szekció: Szabadgyökök –Anyagcserebetegségek

Üléselnökök: Fehér János és Tretter László

 

Wittmann I.: Diabetesz mellitusban a vizelet albumin glikoxidációja a vesében zajló patológiás folyamatok jelzője és nem a glikémiás státuszé

Somogyi A., Jermendy G, Ruzicska É., Sasvári M, Farkas K.: Az NO/cGMP jelpálya változása diabetesben

Markó L., Molnár G. A., Szijártó I. A., Mikolás E., Wagner Z., Kőszegi T., Matus Z., Boros A. G., Wittmann I.: Összefüggés a vizelet hidroxil szabad gyök marker o-/p-Tyr hányados és a vörösvértestképzés között diabeteses és/vagy azotaemiás betegekben

Kürthy M., Arató E., Jancsó G., Lantos J., Sinay L., Ferencz S., Horváth Sz., Ferencz A., Cserepes B., Wéber Gy., Rőth E.: A thrombocyta funkció és az antioxidáns-prooxidáns státusz vizsgálata 1-es és 2-es típusú diabéteszes, perifériás érbetegek vérében, valamint az inzulin in vitro hatásának vizsgálata a fenti paraméterekre

Tarnai I., Csordás M., Góth L.: Kataláz gén E9 C111T polimorfizmus vizsgálat diabetes mellitusban

 

19.00 Orgonakoncert a Ferencesek templomában

 

20.00: Gálavacsora

(Cellárium étterem)

 

 

Október 13. szombat

 

9.00 – 10.30: VII. Szekció: Redox rendszer – Humán vonatkozások

Üléselnökök: Pucsok József és Imre Sándor

 

Pucsok J., Dékány M., Radák Zs.: Antioxidáns hatás alakulása különböző sportterhelések során

Imre S., Nagy K., Varga Z., Udvardy M., Szikszai Z., Kovács Á.: Szabad gyökök és az egészséges időskor

Szőllősiné Varga I., Hracskó Z., Orvos H., Novák Z.: Oxidatív stressz, intrauterin retardáció, születési módok

Góth L.: A kataláz enzim hiánya és az urát oxidáz (rasburicase) terápia

Sükei E., Csordás M., Nagy E., Góth L.: Kataláz polimorfizmusok β-thalassaemiában

 

10.30-11.00 szünet

 

11.00 – 12.30: VIII. Szekció: Redox rendszer - Varia

Üléselnökök: Szőllősiné Varga Ilona és Kaszaki József

 

Varga Zs., Kosaras E., Katkó M., Paragh G., Balla J., F. Galli: Tokoferolok hatásmechanizmusa forbol-észter stimulálta humán neutrofilekben

Békési G., Tulassay Z., Rácz K., Blázovics A., Rigó J.,  Magyar Z., Riss É., Székács B., Fehér J.: A gyenge ösztrogének és az antioxidáns hatás

Wágner L., Laczy B., Boros A. G., Tamaskó M., Mikolás E., Szijártó I. A., Markó L., Mohás M., Cseh J., Fekete A., Wittmann I.: Kivédhető-e a dohányzás nitrogén monoxid-termelést csökkentő hatása?

Kaszaki J., Érczes D., Varga G., Tordai C., Vécsei L., Boros M.: Szabadgyök képződés gátlása glutamát receptor antagonista kezeléssel akut vastagbél obstrukcióban

Bagyánszki M., T. Pascal, Krecsmarik M., L. Van Nassauw, Alfons B. A. Kroese, Fekete É., J.-P. Timmermans: Nitrogén monoxid szintézise alkoholkezelt egér bélidegrendszerében

 

12.30: A kongresszus zárása